Kajonkietsuksa News & Events


Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ศึกษาดูงาน จากรร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับเกียรติในการเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร จำนวน 45 คน โดยคุณธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 68 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 9-12 October : Chinese Let's Learn Chinese Culture Together! Singing Storytelling, Chinese Calligraphy, Chinese dumplings, Paper Arts, and Games.

คอร์สเรียนวัฒนธรรมจีน กิจกรรม ต่างๆมากมาย เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน เขียนพู่กันจีน ทำเกี๊ยวจีน ตัดกระดาษ เล่นเกมส์
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 41 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Science Primary Science course in October
คอร์สการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 12 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Preparation Primary preparation course.
คอร์สเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 28 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 6-12 October : Cooking Cooking course.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 59 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 9-12 October : Chinese Let's Learn Chinese Culture Together! Singing Storytelling, Chinese Calligraphy, Chinese dumplings, Paper Arts, and Games.

คอร์สเรียนวัฒนธรรมจีน กิจกรรม ต่างๆมากมาย เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน เขียนพู่กันจีน ทำเกี๊ยวจีน ตัดกระดาษ เล่นเกมส์
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 12 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 6-12 October : Cooking Cooking course.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 59 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Futsal Futsal practice, primary special course in October.

กิจกรรมฟุตซอลช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 25 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Science Primary Science course in October
คอร์สการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 55 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 9-12 October : Chinese Let's Learn Chinese Culture Together! Singing Storytelling, Chinese Calligraphy, Chinese dumplings, Paper Arts, and Games.

คอร์สเรียนวัฒนธรรมจีน กิจกรรม ต่างๆมากมาย เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน เขียนพู่กันจีน ทำเกี๊ยวจีน ตัดกระดาษ เล่นเกมส์
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 30 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 6-12 October : Cooking Cooking course.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 27 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Primary Phang Nga Camp : 4-6 Oct Primary Phang Nga Camp ค่ายพังงา ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองหุบเขา ของระดับประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 30 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Photos from Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา's post กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ CSDC ของเด็กๆระดับอนุบาล (ภาค4) คุณครูเตรียมงานศิลปะและการประดิษฐ์ไว้ให้เด็กๆได้สนุกจากการเรียนรู้ ลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เด็กๆได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการหาวัสดุมาสร้างเป็นผลงาน งานฝีมือทำเองง่ายๆและส่งมอบเป็บของขวัญได้อีกด้วย ติดตามผลงานของพวกผมได้ในสัปดาห์หน้าครับ มีกิจกรรมรออยู่อีกมากมาย
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 26 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Photos from Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา's post กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ CSDC ของเด็กๆระดับอนุบาล (ภาค3) คุณครูเตรียมงานศิลปะและการประดิษฐ์ไว้ให้เด็กๆได้สนุกจากการเรียนรู้ ลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เด็กๆได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการหาวัสดุมาสร้างเป็นผลงาน งานฝีมือทำเองง่ายๆและส่งมอบเป็บของขวัญได้อีกด้วย ติดตามผลงานของพวกผมได้ในสัปดาห์หน้าครับ มีกิจกรรมรออยู่อีกมากมาย
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 30 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Photos from Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา's post กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ CSDC ของเด็กๆระดับอนุบาล (ภาค2) คุณครูเตรียมงานศิลปะและการประดิษฐ์ไว้ให้เด็กๆได้สนุกจากการเรียนรู้ ลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เด็กๆได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการหาวัสดุมาสร้างเป็นผลงาน งานฝีมือทำเองง่ายๆและส่งมอบเป็บของขวัญได้อีกด้วย ติดตามผลงานของพวกผมได้ในสัปดาห์หน้าครับ มีกิจกรรมรออยู่อีกมากมาย
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 30 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Photos from Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา's post กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ CSDC ของเด็กๆระดับอนุบาล (ภาค1) คุณครูเตรียมงานศิลปะและการประดิษฐ์ไว้ให้เด็กๆได้สนุกจากการเรียนรู้ ลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เด็กๆได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการหาวัสดุมาสร้างเป็นผลงาน งานฝีมือทำเองง่ายๆและส่งมอบเป็บของขวัญได้อีกด้วย ติดตามผลงานของพวกผมได้ในสัปดาห์หน้าครับ มีกิจกรรมรออยู่อีกมากมาย
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 30 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Photos from Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา's post กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการ CSDC ของเด็กๆระดับประถม คุณครูเตรียมงานศิลปะและการประดิษฐ์ไว้ให้เด็กๆได้สนุกจากการเรียนรู้ ลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เด็กๆได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการหาวัสดุมาสร้างเป็นผลงาน งานฝีมือทำเองง่ายๆและส่งมอบเป็บของขวัญได้อีกด้วย ติดตามผลงานของพวกผมได้ในสัปดาห์หน้าครับ มีกิจกรรมรออยู่อีกมากมาย
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 24 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Preparation Primary preparation course.
คอร์สเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 17 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Science Primary Science course in October
คอร์สการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 27 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Futsal Futsal practice, primary special course in October.

กิจกรรมฟุตซอลช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 15 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 6-12 October : Cooking Cooking course.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 49 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Primary Phang Nga Camp : 4-6 Oct Primary Phang Nga Camp ค่ายพังงา ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองหุบเขา ของระดับประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 12 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Science Primary Science course in October
คอร์สการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 39 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Futsal Futsal practice, primary special course in October.

กิจกรรมฟุตซอลช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 18 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Primary Phang Nga Camp : 4-6 Oct Primary Phang Nga Camp ค่ายพังงา ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองหุบเขา ของระดับประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 226 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Futsal Futsal practice, primary special course in October.

กิจกรรมฟุตซอลช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 28 new photos.
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
Special Course 2-12 October : Science Primary Science course in October
คอร์สการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
Kajonkietsuksa school โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา added 68 new photos.

Load More